måndag 23 januari 2017

Neuropsykiatrisk lösningsorienterad coachningVi erbjuder aktivitet/neuropsykiatrisk coachning assisterad av våra hundar, katter 
och fjordhästen Hilda

Här på gården har vi den vackra naturen alldeles nära. Naturen ger upplevelser - ingen dag är den andra lik. Kom och upplev naturen, du kan rida eller åka med hästdragen kärra eller släde.
Vi har både hästar, hundar och katter på gården. 
Visste du att närvaron av ett djur ökar utsöndringen av hormonet endorfin, vårt "må bra" hormon, som gör gör oss gladare och nöjdare och ökar vårt välmående?
Genom att göra saker tillsammans, kan vi lyckas med nästan vad som hellst.
Att lära dig umgås med djur kan ge dig verkliga "ahaa" upplevelser och du kanske tom börjar förstå dig själv bättre.

Förståelse och tolerans för andra mänskor gör att vi kan förstå andra och acceptera varandras olikheter.
Vi skräddarsyr våra tjänster för kundens bästa.

Neuropsykiatrisk lösningsorienterad coachning

Termen neuropsykiatrisk betyder att psykiatriska symtom uppkommer pga neurologiska defekter/men Kända sjukdomar är ADD ADDH, Aspergers och Tuorettes syndrom.Under begreppet finns ett brett spektrum av olika symtom. Neuropsykiatriska symtom beror på biologiska faktorer som ofta är medfödda, men de kan också uppkomma pga av skada, tex hjärnskada. Neurologiska symtom kan också uppkomma i vuxen ålder.

Individuellt anpassad neuropsykiatrisk coachning fokuserar på den enskilda klienten och dennes specifika problem. Syftet är att vägleda och vara inriktat på mål, att göra klientens vardag lättare.
Det handlar om att ta vara på barnets, ungdomens eller den vuxnas och hela familjens resurser och hitta nya lösningar på praktiska problem. Målsättningen är att stärka personens självuppfattning om sina egna styrkor och möjligheter för att befrämja en utveckling mot en lättare vardag. Det handlar oftast om att prova på olika lösningar på specifika och utmanande situationer i vardagen.

Den neuropsykiatriska coachen stöder personen/familjen dels genom att ge information och handledning, dels genom att öva och tillsammans genomföra olika situationer i vardagen. Coachens arbetssätt kan variera beroende på klientens ålder och behov och på familjens behov, men präglas alltid av ett intensivt samarbete med klienten och familjen. Coachningen sker vanligtvis i klientens egen livsmiljö, i hemmet, skolan eller på arbetsplatsen, eller tex i samband med fritidsintressen.


Målet för den neuropsykiatriska coachningen är alltid konkret och inriktas på handling: att få hjälp med sin handlingsförmåga, kunna hantera och kontrollera sin vardag och att bli självständigare och att kunna planera sin framtid.

Kontaktuppgifter/ Yhteystiedot

Kristina Österberg
tfn/puh 046 943 2345
Tjuda, Kimito/Kemiö
hildaochhundarna@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar